יצירה והריסה של אובייקטים

בסרטון זה בסדרת הסרטונים לבניית משחק מרוץ מכוניות נלמד כיצד ליצור כבישים בצורה דינמית באמצעות פונקציית Instantiate