הוספת אפקט קול והצגת תוצאה

בסרטון זה בסדרת הסרטונים לבניית משחק מרוץ מכוניות נלמד כיצד להשמיע אפקט קול בזמן איסוף פריט ולהציג תוצאה על המסך