הצגת השאלות במסך המשחק

בסרטון זה נלמד כיצד לקרוא את המידע מתוך הרשימות ולהציג את השאלה והאפשרויות המתאימות במסך המשחק.