הצגת השאלות במסך המשחק

נושא
חומרי עזר
בסרטון זה נלמד כיצד לקרוא את המידע מתוך הרשימות ולהציג את השאלה והאפשרויות המתאימות במסך המשחק.

 

גלילה למעלה