עיצוב המבוך

בסרטון זה נתחיל בבניה של משחק מבוך ל-2 משתתפים עם משחק מפוצל באמצעות מערכת Game Maker Studio גרסא 1.4 נתחיל ביצירת הספרייטים והאובייקטים , נעצב מבוך ונטפל בתנועת השחקן והתנגשות עם קירות.