יצירה דינמית והתנגשויות בין אובייקטים

בסרטון הקודם בנינו את המכניקה הבסיסית – יצרנו ספרייטים ואובייקטים של השחקן והמכשולים והוספנו קוד להפעלת הכבידה ושליטה על תנועה.   

בסרטון זה נתחיל ניצור אובייקט חדש אשר ייצר מכשולים בצורה עצמאית באמצעות קוד ונלמד כיצד לטפל בהתנגשות של אובייקטים זה בזה.