תנועת אויבים והתנגשות עם גבולות המסך

בסרטון זה נמשיך בבניה של משחק פולשים מהחלל (Space Invaders) באמצעות מערכת Game Maker Studio גרסא 1.4

בחלק זה נטפל בתנועת האויב – תנועה לאורך המסך ושינוי כיוון ומהירות התנועה בזמן התנגשות עם גבולות המסך.

https://drive.google.com/file/d/1vcCkmjDjd8sQ0Mkz_sV8V9wiqAOn7PEL/view?usp=sharing