תנועת אויבים והתנגשות עם גבולות המסך

נושא
חומרי עזר

בסרטון זה נמשיך בבניה של משחק פולשים מהחלל (Space Invaders) באמצעות מערכת Game Maker Studio גרסא 1.4

בחלק זה נטפל בתנועת האויב – תנועה לאורך המסך ושינוי כיוון ומהירות התנועה בזמן התנגשות עם גבולות המסך.

https://drive.google.com/file/d/1vcCkmjDjd8sQ0Mkz_sV8V9wiqAOn7PEL/view?usp=sharing

גלילה למעלה