גבולות המסך

בשיעור זה בקורס פיתוח משחקי מחשב באמצעות Game Maker Studio נלמד כיצד להגביל את תנועת החללית ולמנוע את יציאתה מגבולות המסך באמצעות אירוע Intersect Boundry ושימוש במאפייני האובייקט xprevious ו – yprevious.