ספרייטים

ספרייטים (Sprites) הם הייצוג הגרפי של רכיבים במשחק. 
ספרייט יכול להכיל תמונה בודדת או רצף של תמונות המופיעות זו אחר זו להצגה של אנימציה.
בסרטון הראשון בפרויקט נוסיף את הספרייטים בהם נשתמש לבניית המשחק.