חיוג מקוצר והוספת מספרי חירום

בסרטון זה נוסיף את כפתורי החיוג המקוצר למוקדי החירום של המשטרה, מכבי אש ומד”א. 

בנוסף נטפל בהוספת אנשי קשר לרשימת אנשי הקשר לחירום.