העלאת תמונה ובניית מודל

לאחר שלמדנו בסרטון הקודם כיצד לחפור מדרגות ולאסוף משאבים על-ידי תכנות הסוכן נעבור בסרטון זה בתכנות מתקדם יותר.
תחילה נלמד כיצד ניתן להעביר לסוכן שלנו מידע נוסף בעת ביצוע פקודה בכדי לקבוע את עומק החפירה ולאחר מכן נלמד את הסוכן שלנו כיצד להשתמש בכל המשאבים שאסף בכדי לבנות מגדל.