הוספה של דמויות ופריטים

לאחר שלמדנו בשיעור הקודם להתמצא ולנוע בתוך מערכת CoSpaces נלמד בשיעור זה כיצד להוסיף פריטים וחפצים מתוך הסיפרייה אל תוך הסצנה.
נלמד כיצד להניע , לסובב את הפריטים ולשנות את גודלם בכדי לעצב את הסביבה ולהתאים אותה לצרכינו.