לחיצה

בסרטון הרביעי והאחרון בסדרה נלמד כיצד לטפל בלחיצה על צבעים שונים