קלט מהמשתמש ובדיקת נכונות

בסרטון הרביעי והאחרון בסדרה נסיים לבנות את אפליקציית הזכרון סיימון.
בשיעור זה נבדוק את הקלט שמתקבל מהשחקן ונשווה אותו מול הרצף שנוצר על-ידי האפליקציה.
במידה והמשתמש צדק נעלה שלב ונגדיל את הרצף ובמידה וטעה נטפל בסיום המשחק והצגת הודעה לשחקן.