הוספה של פריט לרשימה

בסרטון הראשון בסדרה אפליקציית רשימת קניות נלמד כיצד ליצור ולעצב את המסך הראשון של האפליקציה המאפשר בחירה של פריט מרשימת מוצרים, כמות עבור אותו פריט ומוסיפה אותו לרשימת קניות.
נכיר את רכיב ה-ListPicker המאפשר בחירה מתוך רשימה ורכיב ה-ListView המציג רשימה, נחבר מחרוזות טקסט ועוד.