תרגום והמרת טקסט לקול

בסרטון השני בפרויקט  לימוד השפות נבדוק את רכיבי התרגום (Yandex Translate) והמרת טקסט לקול (Text To Speech) .
נוסיף את מסכי הפעילות השונים (משחק,שמיעה,קריאה וכתיבה) ונטפל במעבר ביניהם באמצעות לחיצה אל כפתורים.

לצפיה בטבלת קודי השפה באתר Yandex
https://tech.yandex.com/translate/doc/dg/concepts/api-overview-docpage/