עיצוב מסכי האפליקציה

בסרטון הראשון בסדרה נתחיל בעיצוב ראשוני מסכי האפליקציה – מסך הפתיחה ומסך המשחק , נעלה את קבצי המדיה עבור לוח המשחק ונאתחל את האפליקציה