מסך הפתיחה וכניסת משתמש

בסרטון הראשון בפרויקט נתחיל בבניה של אפליקציה שיתופית להחלפת ספרים או מוצרים אחרים כמו משחקי קופסא , צעצועים בין משתמשים.
 בשעור זה נבנה את מסך הפתיחה של האפליקציה ומסך כניסת המשתמש.