סוגי מברשת ושימוש בבסיס נתונים

בסרטון הרביעי בפרויקט אפליקציית צייר למתקדמים נלמד על שימוש מתקדם ברכיב הקנווס ובקוד בכדי לשנות את סוג המברשת ועל שימוש בבסיסי נתונים לשמירה וטעינה של מידע לאורך זמן.