גודל מברשת , מחק ומחיקת מסמך

לאחר שלמדנו על הקנווס והמאפיינים שלו – זיהוי נגיעה וציור על המסך , נמשיך בהכרת תכונות נוספות של הרכיב כמו שינוי גודל המכחול ומחיקה.
בסיום הסרטון השני בסדרה אפליקצית צייר למתקדמים תהיה כבר בידנו אפליקצית צייר בסיסית המאפשרת ציור על המסך במגוון צבעים , הקטנה והגדלה של עובי הקו באמצעות מחוונים ומחיקה.