משטחים נעלים ופטישים מסתובבים

בסרטון השני נלמד כיצד ניתן לשלוט על שקיפות לבניית משטחים נעלמים , שימוש בהשהיות ועל איחוד וסיבוב של אובייקטים ליצירת מכשולים נוספים