אפליקציית לימוד שפות [App Inventor]

למרות שהמונח “כפר גלובלי” הוטבע כבר לפני עשרות שנים , ההתפתחות הטכנולוגית של העשור והשנים האחרונות מאפשרת לבני האדם לתקשר עם כל אנשים שונים במקומות שונים ברחבי העולם. 
היכולת לפתוח בשיחה בשפה המקומית מאפשרת לנו לגשר על פערים חברתיים , להתמצא ולתקשר עם בני המקום.
האפליקציה אותה נבנה בסדרת הסרטונים הבאה מאפשרת למידה של שפות שונות באמצעות תרגול המשלב מספר פעילויות של זיהוי מילים בשמע ,ותמונה ותרגול כתיבה.
הפרויקט מכסה את נושאים שונים החל מהכרת מערכת App Inventor – עיצוב ושימוש בקוד
יצירה של מסכים מרובים ומעבר ביניהם
שימוש ביחידות אחסון מידע כמו משתנים ,רשימות, בסיסי נתונים
שימוש בפרוצדורות , קריאות ויעול קוד
שימוש ברכיבים לתרגום והמרת טקסט לקול ועוד. .