מצב חירום [App Inventor]

מערכת App Inventor היא מערכת קלה ונוחה לבניה של אפליקציות אנדרואיד.
בפרויקט זה נבנה אפליקציה למצב חירום.

האפליקציה מאפשרת התקשרות מהירה עם מוקדי חירום ובניית רשימת טלפונים לשעת חירום אליהם ניתן לשלוח הודעת חירום ומיקום מדויק של הטלפון לסיוע וחילוץ.