App Inventor

לחיצה

https://youtu.be/ARA6hTGMCQ8 בסרטון הרביעי והאחרון בסדרה נלמד כיצד לטפל בלחיצה על צבעים שונים אתר App Inventor אפליקציית ai Companion קבוצת וואטסאפ

טיימר

בסרטון השלישי בסדרה נלמד כיצד להשתמש ברכיב השעון בכדי להוסיף טיימר עבור המשחק אתר App Inventor אפליקציית ai Companion קבוצת וואטסאפ

איתחול

בסרטון השני בסדרה נאתחל את כל המידע הנדרש להרצה ראשונה של המשחק אתר App Inventor אפליקציית ai Companion קבוצת וואטסאפ

עיצוב מסך המשחק

בסרטון הראשון בסדרה נלמד כיצד לעצב את מסך המשחק. אתר App Inventor אפליקציית ai Companion קבוצת וואטסאפ

טבלת שיאים ושימוש בבסיס נתונים

בחלק זה נטפל בשמירה של התוצאות בטבלת שיאים ושימוש בבסיס נתונים TinyDB בכדי למנוע איבוד של מידע גם בזמן יציאה מהמשחק וכניסה מחדש אתר App Inventor אפליקציית ai Companion קבוצת וואטסאפ

פיתוח אפליקציות App Inventor משחק זיכרון קלפים

השוואה של קלפים

https://youtu.be/4jcwAWL1OLY בסרטון השלישי בסדרת פיתוח משחק הזכרון נלמד כיצד לבדוק ולהשוות בין הקלפים שבחר השחקן ולזהות מצבי הצלחה וכשלון.נמשיך ונבנה בלוקים נוספים בכדי לטפל בכל מצב ולמנוע מצבים של בחירה מרובה . אתר App Inventor אפליקציית ai Companion קבוצת וואטסאפ

פיתוח אפליקציות App Inventor משחק זיכרון קלפים

סידור אקראי של קלפים

https://youtu.be/r9PvBSlZSJM בסרטון השני בסדרה נבנה את המערכת שתבחר עבורנו בצורה אקראית את קלפי המשחק ותציג אותם בזמן לחיצה על כפתור.נלמד כיצד ליצור בלוקים חדשים , להעביר אליהם מידע ולבנות פעולות מיוחדות עבור כפתורים באמצעות רכיב Any Component. אתר App Inventor …

סידור אקראי של קלפים להמשך קריאה

פיתוח אפליקציות App Inventor משחק זיכרון קלפים

עיצוב מסכי האפליקציה

בסרטון הראשון בסדרה נתחיל בעיצוב ראשוני מסכי האפליקציה – מסך הפתיחה ומסך המשחק , נעלה את קבצי המדיה עבור לוח המשחק ונאתחל את האפליקציה אתר App Inventor אפליקציית ai Companion קבוצת וואטסאפ

קלט מהמשתמש ובדיקת נכונות

https://youtu.be/11mx3cJLdUo בסרטון הרביעי והאחרון בסדרה נסיים לבנות את אפליקציית הזכרון סיימון. בשיעור זה נבדוק את הקלט שמתקבל מהשחקן ונשווה אותו מול הרצף שנוצר על-ידי האפליקציה.במידה והמשתמש צדק נעלה שלב ונגדיל את הרצף ובמידה וטעה נטפל בסיום המשחק והצגת הודעה לשחקן. …

קלט מהמשתמש ובדיקת נכונות להמשך קריאה

יצירת רצף אקראי של צבעים

במשחק הזיכרון סיימון על המשתמש לחזור על רצף של צבעים שנבחרו באקראי על-ידי המחשב. בסרטון זה נלמד כיצד ליצור רשימה אקראית של צבעים  וכיצד לנהל את התורות של השחקן והמחשב. נשתמש ברכיב השעון בכדי לתזמן את התורות והרצפים , רשימות …

יצירת רצף אקראי של צבעים להמשך קריאה

גלילה למעלה