פיתוח אפליקציות App Inventor רישום לסדנאות

אפליקציית רישום לסדנאות [App Inventor]