פיתוח אפליקציות App Inventor אבן נייר ומספריים

אבן נייר ומספריים בתקשורת בלותוט’ [App Inventor]