מידול בתלת מימד - טינקרקאד - כוס קפה

כוס קפה [Tinkercad]